SKIMF

SKIMF är förbundet för Stockholms stads idrotts- och motionsföreningar. SKIMF informerar, stöder och aktiverar föreningarna och dess medlemmar till ökad motions- och friskvårdsverksamhet.

Medlemmar i idrottsföreningar anslutna till SKIMF får  rabatterad entré till en rad simhallar och bassängbad. I stadens förvaltningar ordnas lunch- och kvällsgymnastik.

STAR förmedlar de aktiviteter som genom SKIMF erbjuds alla kommunanställda i  olika sportgrenar samt andra motions- och kulturella inslag.

Ställ upp för din idrottsförening!

Besök gärna SKIMF:s hemsida: www.skimf.se

 

Erbjudande till medlemmar i SKIMF:s föreningar 2019

SKIMF i samarbete med Idrottsförvaltningen i Stockholm stad har tagit fram ett förmånligt erbjudande för förbundets föreningar.

SKIMF erbjuder ett 5 ggr/kort som berättigar till entré för bad, gym och gruppträning på Idrottsförvaltningens simhallar till en kostnad av 50 kr (Ord. pris 350 kr.)

Du köper kortet i någon av simhallskassor mot uppvisande av fakturaunderlag som beställs från SKIMF:s kansli, giltigt medlemskort för 2019 samt legitimation.

5 ggr/kortet
Är giltigt ett år och kan ej återköpas. Erbjudandet gäller 1 april t.o.m. 30 april 2019 och endast ett kort per medlem.
Begränsat antal klippkort. Först till kvarn!

Vid beställning av fakturaunderlag v.v. uppge giltigt medlemskortsnummer i din personalförening. E-post: skimf@stockholm.se