Aktiviteter

Aktiviteter med STARSTAR vill hjälpa till att skapa nya möjligheter för de anställda inom Stockholms Stad att trivas och må bra på sina arbetsplatser.

Verksamhetsområden av vikt finner vi i fysiska aktiviteter , sociala mötesplatser och stöd för det mentala välbefinnandet. Vi försöker arbeta för att du som medlem skall hitta något som passar det egna behovet.

STAR organiserar många olika aktiviteter. Om du saknar en aktivitet kan du alltid lämna in ett förslag till vår förslagslåda.