Kultur

TEATER

Sektionen är ämnad att inrikta sig på kulturella aktiviteter som konst utställningar, museibesök, teaterbesök, mm.
Kan det vara något för dig? Intresserad?

Ring: STAR:s kansli tfn 508 42 010