STAR i Stockholm

Personalföreningen för Idrott, Motion, Hälsa och Kultur

STAR Stockholm

Den 11 december 1997 bildades STAR som en personalförening för idrott, motion och
kultur för anställda vid stadsdelsförvaltningarna, Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen
(ARUF), Resursförvaltningen, Miljöförvaltningen och SISAB. Huvudorgan för
stadens idrottsföreningar är SKIMF (Stockholms Kommunalanställdas Idrotts- och
Motionsförbund) till vilket STAR kom att tillhöra. Förutom i egna arrangemang och
aktiviteter kan medlemmarna delta i tävlingar som SKIMF erbjuder stadens anställda i olika
sportgrenar.
2017 blev alltså det tjugonde verksamhetsåret för STAR...

 

Klicka på bilden till vänster om du vill läsa minnesskriften för dessa 20 år!