Hälsocoachutbildningar

Hälsocoachutbildning

Hälsocoachutbildning steg 1

2 dagars Basutbildning
Syftet med utbildningen är att hälsocoachen ska identifiera sin roll och finna trygghet i den samt kunna inspirera, informera och organisera hälsoarbete så att medarbetarna motiveras till en förbättrad livsstil som skapar positiva hälsoeffekter.

Innehåll
Hälsocoachens roll på arbetsplatsen, upprättande av handlingsplan, STAR:s friskvårdsprogram, motivation, beteendeförändringar samt stresshantering.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan m.m

 

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 2

Fortsättningsutbildning
Syftet med utbildningen är att stärka hälsocoachens kunskaper i olika hälsofrågor och ge verktyg för att återföra kunskaperna till arbetsplatsens medarbetare.

Innehåll
Kostens betydelse för god hälsa, mental träning, kommunikation, coachverktyg och coachande förhållningssätt.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 3

Fördjupningsutbildning
Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om psykosocial arbetsmiljö, livsstil och hälsofrämjande perspektiv samt att finna sitt personliga sätt att verka som hälsocoach.

Innehåll
Strategiskt hälsoarbete, psykosociala hälsofaktorer, arbetsglädje, balans i livet, personlig utveckling.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.