Hälsocoachutbildningar

Hälsocoachutbildning

Hälsocoachutbildning steg 1

2 dagars Basutbildning
Syftet med utbildningen är att hälsocoachen ska förstå sin roll och finna trygghet i den samt kunna inspirera, informera och organisera hälsoarbete så att medarbetarna motiveras till en förbättrad livsstil som skapar positiva hälsoeffekter.

Innehåll
Hälsocoachens roll på arbetsplatsen, strategiskt hälsoarbete, livsstilens betydelse för hälsa, upprättande av handlingsplan, STAR:s riskvårdsprogram, beteendeförändringar samt stresshantering.

Läs mer här!

 

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 2

Fortsättningsutbildning
Syftet med utbildningen är att fördjupa hälsocoachens kunskaper i olika hälsofrågor och ge verktyg för att återföra kunskaperna till arbetsplatsens medarbetare.
Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 2 och 3.

Innehåll
Kost och näring, sömn och återhämtning, kommunikation och coachverktyg samt mental träning.

Läs mer här!

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 3

Fördjupningsutbildning
Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om organisatorisk och social arbetsmiljö, livsstil och hälsofrämjande arbetsliv.
Du behöver ha gått Steg 1 innan du kan gå Steg 2 och 3.

Innehåll
Fördjupning av det strategiska hälsoarbetet, arbetsmiljö, psykosociala hälsofaktorer, arbetsglädje, medarbetarskap.

Läs mer här!