Hälsocoachutbildningar

Hälsocoachutbildning

Hälsocoachutbildning steg 1

2 dagars Basutbildning

Syftet med utbildningen är att effektivisera arbetet inom hälsa och friskvård och att successivt synkronisera detta med den övriga verksamheten. Hälsocoachens roll är att inspirera och kunna motivera andra till bättre livsstil och därmed bättre hälsa.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan m.m

 

 

 

 

 

 

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 2

Kunskapsfördjupning

Syftet med utbildningen är att stärka hälsocoachens kunskap i hälsofrågor.
Detta för att lättare återföra kunskapen till arbetsplatsens medarbetare.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.

2 dagars Hälsocoachutbildning steg 3

Hälsofrämjande arbetsliv

Syftet med utbildningen är att få kunskap om psykosociala hälsofaktorer
som påverkar vår livsstil och arbetsmiljö. Kartläggning av den egna
personligheten för att lättare kunna möta andras livsstilar.
Fortsätta arbetet som informatör, inspiratör och organisatör med ett hälsofrämjande
perspektiv på arbetslivet.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.

Kostnadfri uppföljning Hälsocoach

STAR erbjuder en kostnadsfri uppföljning HälsoCoach!
Uppföljning Hälsocoach är att skapa nätverksträffar på förvaltningarna där hälsocoacherna reflekterar i genomtänkta erfarenhetsutbyten med varandra.

Klicka här för mer info om tidplan, innehåll, anmälan, m.m.